تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

 

عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

تائید کارشناس

ثبت نام مقدماتی دانشجویان

 چهارشنبه ۲۱/۰۹/۹۷

چهارشنبه ۰۵/۱۰/۹۷

 

ثبت نام مرحله اول

شنبه ۲۹/۱۰/۹۷

دو شنبه ۰۱/۱۱/۹۷

چهارشنبه ۱۰/۱۱/۹۷

ثبت نام مرحله دوم

سه شنبه ۰۲/۱۱/۹۷

جمعه ۰۵/۱۱/۹۷

 چهارشنبه ۱۰/۱۱/۹۷

شروع کلاس ها

شنبه ۱۳/۱۱/۹۷

 

حذف و اضافه

 سه شنبه ۲۳/۱۱/۹۷

چهار شنبه ۲۴/۱۱/۹۷

شنبه ۲۷/۱۱/۹۷

امتحانات میان ترم

چهارشنبه  ۲۱/۰۱/۹۸

دو شنبه ۰۲/۰۲/۹۸

 

حذف نهایی

یک شنبه ۲۹/۰۲/۹۸

دو شنبه ۳۰/۰۲/۹۸

سه شنبه ۳۱/۰۲/۹۸

ارزشیابی اساتید

چهارشنبه ۰۱/۰۳/۹۸

جمعه ۱۷/۰۳/۹۸

 

پایان کلاس ها

پنج شنبه ۰۹/۰۳/۹۸

 

امتحانات پایان ترم

شنبه ۱۸/۰۳/۹۸

 پنجشنبه ۳۰/۰۳/۹۸

 

مهلت ورود نمرات کارشناسی ناپیوسته و پیوسته

سه شنبه ۱۸/۰۴/۹۸

 

مهلت ورود نمرات کارشناسی ارشد ناپیوسته

سه شنبه ۱۸/۰۴/۹۸

 

 

نکته:

الف) مهلت پرداخت شهریه تا ۱۰/۰۳/۹۸ می باشد.