لیست اساتید پیشنهادی جهت هدایت درس سمینار ویژه -بخش مخابرات-دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

بخش مخابرات-دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

آدرس پست الکترونیک

حبیب اله عبیری

دکترای مخابرات

استاد
abiri@shirazu.ac.ir

علیرضا ذوالقدراصلی

دکترای پردازش سیگنال و تصویر 

دانشیار
Zolghadr@shirazu.ac.ir 
عباس شیخی

دکترای برق – مخابرات

دانشیار
sheikhi@shirazu.ac.ir 

محمدعلی مسندی شیرازی

دکترای برق و کامپیوتر – مخابرات

استاد
masnadi@shirazu.ac.ir 
مهرزاد بیغش

دکترای مخابرات 

استادیار
biguesh@shirazu.ac.ir 

عزیزالله جمشیدی

دکترای مخابرات

استادیار
jamshidi@shirazu.ac.ir 

مصطفی درختیان

دکترای مخابرات

استادیار
 derakhtian@shirazu.ac.ir

عباس علی قنبری

دکترای مخابرات

استادیار
alighanbari@shirazu.ac.ir 
محمودکریمی

دکترای برق – مخابرات

دانشیار
karimi@shirazu.ac.ir 

علیرضا کشاورز حداد

دکترای مخابرات
استادیار
 keshavarz@shirazu.ac.ir

شاپور گلبهارحقیقی

دکترای مخابرات دیجیتالی

استادیار
golbahar@shirazu.ac.ir 

فرزاد مهاجری

دکترای مخابرات

استادیار
Mohajeri@shirazu.ac.ir

مهران یزدی

دکترای مخابرات سیسم

استادیار
yazdi@shirazu.ac.ir 
 

لیست اساتید پیشنهادی جهت هدایت درس سمینار ویژه-بخش کنترل-دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

بخش کنترل-دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

آدرس پست الکترونیک

علیرضا خیاطیان

دکترای برق – کنترل 

دانشیار
khayatia@shirazu.ac.ir

فریدون شعبانی نیا

دکترای برق – کنترل

دانشیار
shabani@shirazu.ac.ir

سیدعلی اکبرصفوی

دکترای مهندسی کنترل

دانشیار
safavi@shirazu.ac.ir 

ابراهیم فرجاه

دکترای برق – قدرت

دانشیار
farjah@shirazu.ac.ir 

مریم دهقانی

دکترای کنترل

استادیار
  mdehghani@shirazu.ac.ir

مهدی رئوفت

دکترای برق – قدرت  

استادیار
raoofat@shirazu.ac.ir 

علیرضا سیفی

دکترای برق – قدرت 

دانشیار
seifi@shirazu.ac.ir 
حیدر صامت

دکترای برق-قدرت

استادیار
samet@shirazu.ac

محمد محمدی

دکترای برق – قدرت

استادیار
 M_mohammadi@shirazu.ac.ir
دکتر محمد مهدی عارفی

دکترای برق – کنترل

استادیار
arefi@shirazu.ac.ir
 
دکتر آسمانی

دکترای کنترل

استادیار
asemani@shirazu.ac.ir
دکتر پیمان ستوده

دکترای برق – کنترل

استادیار
psetoodeh@shirazu.ac.ir
 
 

لیست اساتید پیشنهادی جهت هدایت درس سمینار ویژه -بخش برق و الکترونیک-دانشگاه صنعتی شیراز

بخش برق و الکترونیک-دانشگاه صنعتی شیراز

نام و نام خانوادگی

تحصیلات
مرتبه علمی
آدرس پست الکترونیک

مجید نیری پور

 
 
 

کامران کاظمی

 دکترای مخابرات
 
 

فرزین امامی

 
 
emami@sutech.ac.ir

مسعود محزون

 
 
 

علیرضا روستا

 
 
roosta@sutech.ac.ir

طاهر نیک نام

دکترای برق قدرت

 
Niknam@sutch.ac.ir

محمد صادق هل فروش

 
 
Ms-helfroush@sutech.ac.ir

دکتر جعفر زارعی

 
 
zarei@sutech.ac.ir
 

لیست اساتید پیشنهادی جهت هدایت درس سمینار ویژه -دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگی

تحصیلات
مرتبه علمی
آدرس پست الکترونیک

دکتر فریدون اسماعیل زاده

دکترا
دانشیار
esmaeil@shirazu.ac.ir 

دکتر رضا اسلاملوئیان

دکترا
استادیار
eslamlo@shirazu.ac.ir 

دکتر عبدالحسین جهانمیری

دکترا
استاد
jahanmir@shirazu.ac.ir

دکتر پیمان کشاورز

دکترا
استادیار
pkeshavarz@shirazu.ac.ir 

دکتر حجت مهدی­یار

دکترا
استادیار
mahdiyar@shirazu.ac.ir

دکتر نصیر مهران­بد

دکترا
استادیار
mehran@shirazu.ac.ir 

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email