دانشجوی گرامی ، خواهشمنداست به منظورسهولت درامرثبت ونگهداری صحیح ازپایان نامه پس ازدفاع واعمال تصحیحات مورد نیاز

توسط استاد راهنما و اعضاء کمیته پایان نامه، لازم استنسبت به انجام مراحل ذیل به ترتیب زیراقدام فرمائید.

۱-  تحویل لوح فشرده (cd) به امورپایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

اطلاعاتی که باید برروی لوح فشرده (cd) ضبط گردد. شامل سه پوشه (folder)باشد:

الف)  پوشه پایان نامه که شامل: کل پایان نامه همراه با عکسها، جداول، نمودارها وچکیده هاحتی المقدوردریک فایل ( صفحه                                   عنوان باامضاء اسکن شودودرجای خودقرارگیرد.)هم بصورت پی .دی .اف)pdf) وهم بصورت  ورد (word) هرکدام درفایل جداگانه.

           ب )   پوشه چکیده (abstract) که شامل۴ فایل است:چکیده فارسی و چکیده انگلیسی  بافرمت word وpdfهرکدام درفایلهای                      جداگانه. ( الگو و راهنمای تنظیم چکیده های موردنظردرسایت www.shirazu.ac.ir مدیریت  – معاونت آموزشی و مدیریت                      تحصیلات تکمیلی – مدیریت تحصیلات تکمیلی- پایان نامه ) موجودمیباشد.

          ج )   پوشه فرم هاکه شامل:

–       فرم شماره ۸  پس ازدرج مشخصات دانشجووعنوان پایان نامه فرم مذکورچاپ و به امورپایان نامه ها تحویل گردد.

–        دو فرم مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران وکتابخانه منطقه­ای علوم و تکنولوژی شیرازرا  از طریق وب سایت مذبورتهیه وتکمیل نموده وازهرکدام یک نسخه چاپ وهمراه باچکیده فارسی وانگلیسی (طبق  الگو)به امورپایان نامه هاتحویل گردد.وفرم آلبوم فارغ التحصیلان همراه با عکس اسکن شده دانشجوفقط تکمیل ودرلوح فشرده ضبط گردد.

۲-   لوح فشرده ازرنگ روشن انتخاب وباماژیک مشخصات دانشجوشامل:  نام ، نام خانوادگی ، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، تاریخدفاع و عنوان پایان نامهبرروی آن درج شده باشد،فرم قاب  cd موجوددروب سایت فوق الذکر( فرم cd)پس از تکمیل چاپ وپس ازبرش درقاب cd قرارداده شود.

 ۳-  پس ازتایید لوح فشرده ازسوی امورپایان نامه ها و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجوزتکثیروصحافی صادرمیگردد.

۴-  دانشجویان کارشناسی ارشد ۴ نسخه و دانشجویان دکتری ۵ نسخه پایان نامه صحافی شده (دانشجویانی که دو استاد راهنما دارند یک نسخه اضافه تر) به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل دهند.

 

D    بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزاما رنگهای زیر برای جلد پایان نامه­ها در نظرگرفته شده است:

        دانشکده ادبیات وعلوم انسانی( سورمه ای)          دانشکده علوم تربیتی ( بنفش)                      دانشکده هنرومعماری( سفید) 

         دانشکده علوم ( قهوه ای)                دانشکده کشاورزی( سبز)                                                دانشکده دامپزشکی( قرمز)

          دانشکده علوم اجتماعی( مشکی)            دانشکده حقوق( آبی روشن)                                            دانشکده مهندسی ( طوسی)

 

دانشجویان می توانند درصورت تمایل برای صحافی پایان نامه وتهیه لوح فشرده به آدرسهای زیر مراجعه نمایند:

ø   صحافی پیروز : خیابان زند – ابتدای صورتگر- روبه روی هواپیمائی پرسیاتور

ø   صحافی روزبهان : فلکه دانشجو- زیر زمین خوابگاه قدس.

ø   دفتر فنی شهاب : دانشکده علوم اجتماعی – ساختمان شماره ۱.

ø   دفترفنی ترنج : خوابگاه ارم بازارچه پردیس ارم

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email