تذکر مهم (عدم صدور گواهی فار غ التحصیلی)

 با سلام و احترام
با توجه به دستورالعمل اداره کل آموزش دانشگاه شیراز، دانشکده ها حق صدور هیچ گونه گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی ، واحد گذرانده و اعلام معدل … ادامه...