تذکر مهم (عدم صدور گواهی فار غ التحصیلی)

 با سلام و احترام
با توجه به دستورالعمل اداره کل آموزش دانشگاه شیراز، دانشکده ها حق صدور هیچ گونه گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی ، واحد گذرانده و اعلام معدل را ندارند. لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به اداره آموزش داشگاه شیراز واقع در خیابان ساحلی غربی مراجعه یا با شماره های ۲۲۵۳۰۱۴ یا ۶۱۳۳۳۵۵ یا ۶۱۳۳۳۵۶ تماس حاصل فرمایید.
لازم به ذکر است که در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد پس از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و ارایه cd حاوی فایل Word  و pdf و power point پایان نامه و فرم تسویه حساب توسط دانشجو به کارشناس پژوهشی دانشکده، ارسال گزارش فارغ التحصیلی از طرف دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه صورت خواهد پذیرفت که پس از بررسی و تکمیل بوسیله تحصیلات تکمیلی دانشگاه از طریق این امور به اداره کل آموزش دانشگاه شیراز ارسال خواهد شد. لذا قاعدتاً هر گونه درخواستی در خصوص صدور گواهی از اداره آموزش دانشگاه بایستی پس از طی مراحل مذکور صورت پذیرد.
 
 
با آرزوی موفقیت روز افزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دانشگاه شیراز