ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه توسط جناب آقای دکتر ناصری

بسمه تعالی 

به اطلاع دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات می رساند که عنوانهای ذیل جهت ارائه در قالب پایان نامه به راهنمایی جناب آقای دکتر ناصری مدیر کل امور زیر بنایی فناوری اطلاعات وزارت ICT ارائه گردیده است.

 

لذا دانشجویان علاقه مند به موضوعات فوق می توانند با شماره تلفن ۰۹۱۲۲۹۹۷۸۲۳، هماهنگی های لازم را در خصوص اخذ موضوعات ارائه شده با ایشان بعمل آورند.

 

پیشنهادهای طرح تحقیقاتی برای گروه آموزشی فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز

 

۱- بررسی سیستم های اداری – مالی و ارائه مدل یکپارچه ای برای سیستم های اداری – مالی دستگاههای اجرایی

۲- بررسی تعاملات مالی کشور و استخراج تعاملات نیازمند امضای الکترونیکی

۳- نقش برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمان

۴- بررسی شکاف دیجیتالی نقاط مختلف کشور و ارائه الگوی مناسب برای رفع آن

۵- ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان

۶- بررسی هزینه اینترنت کشورهای مختلف و ارائه مدل کاهش هزینه در کشور

۷- بررسی عوامل پیش روی توسعه و دسترسی به اینترنت و ارائه مدل راهبردی برای آن

۸- بررسی وضعیت نیروی متخصصین حوزه ی IT در کشور و ارائه مدل راهبردی برای بهبود آن

۹- ارائه الگوی مناسب برای آینده پژوهشی در حوزه IT

۱۰-   بررسی الگوی فرهنگ سازی در حوزه ی IT و ارائه الگوی مناسب برای ارتقاء فرهنگ بکار گیری فناوری اطلاعات    

 

با آرزوی توفیق روزافزون

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دانشگاه شیراز