بررسی پیشنهاد طرح تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق

باسمه تعالی
اولین جلسه بررسی پیشنهاد طرح تحقیق دانشجویان محترم کارشناسی ارشد حقوق در تاریخ ۲/۳/۸۸ برگزار می گردد. با توجه به مهلت ارسال پیشنهاد طرح تحقیق ( پایان ترم سوم دانشجویی)، خواهشمند است دانشجویان محترم هر چه سریعتر نسبت به تهیه و ارسال طرح تحقیق اقدام نمایید.
تذکر: با توجه به زمانبر بودن تصویب طرح تحقیق، مراحل امور اداری مربوطه و ارسال به دانشگاه حداقل یک ماه قبل از اتمام ترم ۳ دانشجویی می بایست پروپوزال به تائید شورای محترم گروه حقوق برسد.
(اطلاعیه موجود در سایت تحصیلات تکمیلی با موضوع ارسال طرح تحقیق را مطالعه نمائید.)
 
 
با آرزوی توفیق روز افزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دانشگاه شیراز