انتشار اولین کتاب در زمینه RFID به زبان فارسی

باسمه تعالی
 
انتشار اولین کتاب در زمینه RFID به زبان فارسی
 
فناوری RFID به عنوان دومین انقلاب بزرگ بعد از اینترنت در صنعت IT نام گرفته و کاربرد های گسترده ای در تمام زمینه ها اعم از IT، پزشکی، حمل و نقل، زنجیره تامین، اتوماسیون های اداری، صنعتی و … دارد. در این راستا تالیف اولین کتاب به زبان فارسی تحت عنوان ” اصول سیستمهای شناسایی از طریق فرکانسهای رادیویی و کاربردهای آن RFID & Its Applications ” کار مشترک دکتر فریبرز سبحان منش عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و مهندس سعید مقدسی دبیر کمیته راهبردی کنفرانس سالیانه RFID ایران به انجام رسیده است.
کتاب مذکور در مرکز نشر دانشگاه شیراز عرضه می گردد.
 
با آرزوی توفیق روز افزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی