ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی کنترل توسط جناب آقای دکتر یزدی

به اطلاع دانشجویان ارشد رشته مهندسی کنترل می رساند که عنوانهای زیر جهت ارائه در قالب پایان نامه به راهنمایی جناب آقای دکتر یزدی استاد محترم دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز – بخش برق و الکترونیک ارائه گردیده است.
 

باسمه تعالی
ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی کنترل توسط جناب آقای دکتر یزدی
به اطلاع دانشجویان ارشد رشته مهندسی کنترل می رساند که عنوانهای زیر جهت ارائه در قالب پایان نامه به راهنمایی جناب آقای دکتر یزدی استاد محترم دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز – بخش برق و الکترونیک ارائه گردیده است.
لذا دانشجویان علاقه مند به موضوعات فوق می توانند با مراجعه به دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، هماهنگی های لازم را در خصوص اخذ موضوعات ارائه شده با ایشان به عمل آورند.
 
پیشنهادهای طرح تحقیقاتی برای گروه آموزشی مهندسی کنترل دانشگاه شیراز
– بررسی روشهای استریوسکوپی هوشمند در کنترل حرکت یک روبات موبایل
– کنترل ترافیک هوشمند با استفاده از شبکه دوربین های استریو
– استفاده از شبکه های عصبی در پیش بینی وضعیت پروسه های غیر خطی
– استفاده از شبکه های عصبی در کنترل حرکت موبایل
 
با آرزوی توفیق روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دانشگاه شیراز