ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فناوری اطلاعات توسط جناب آقای دکتر یزدی

باسمه تعالی
ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فناوری اطلاعات توسط جناب آقای دکتر یزدی
به اطلاع دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات می رساند که عنوانهای زیر جهت ارائه در قالب پایان نامه به راهنمایی جناب آقای دکتر یزدی استاد محترم دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز – بخش برق و الکترونیک ارائه گردیده است.
لذا دانشجویان علاقه مند به موضوعات فوق می توانند با مراجعه به دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، هماهنگی های لازم را در خصوص اخذ موضوعات ارائه شده با ایشان به عمل آورند.
 
پیشنهادهای طرح تحقیقاتی برای گروه آموزشی فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
– فشرده سازی اسناد و مدارک تصویری در دولت الکترونیکی
– تامین امنیت داده های تصویری در تجارت الکترونیکی با استفاده از روشهای نهان نگاری
– چانه زنی هوشمند در خرید کتاب در سایتهای تجارت الکترونیکی
– پیش بینی وضعیت پیشرفت سایتهای تجارت الکترونیکی با استفاده از شبکه های عصبی
 
با آرزوی توفیق روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دانشگاه شیراز