قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد (کلیه رشته ها)

باسمه تعالی
 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد (کلیه رشته ها)
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز در صدد است که فهرستی از مجلات لاتین بسیار ضروری و مورد استفاده اساتید و دانشجویان دانشگاه را فراهم کند.
خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه ی مطرح شده در فرم نظر خواهی حداکثر تا تاریخ ۱۰/۹/۸۸ به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
dir-ctr-lib@rose.shirazu.ac.ir
با آرزوی توفیق روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی