ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی فناوری اطلاعات توسط جناب آقای دکتر گلبهار حقیقی

باسمه تعالی
ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی فناوری اطلاعات توسط جناب آقای دکتر گلبهار حقیقی

به اطلاع دانشجویان ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات می رساند که عنوانهای زیر جهت ارائه در قالب پایان نامه به راهنمایی جناب آقای دکترگلبهار حقیقی استاد محترم دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز – بخش برق و الکترونیک پیشنهاد گردیده است.

 دانشجویان علاقه مند به موضوعات فوق می توانند با مراجعه به دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، هماهنگی های لازم را در خصوص اخذ موضوعات ارائه شده با ایشان به عمل آورند.

 
پیشنهادهای طرح تحقیقاتی برای گروه آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز:
–  امنیت در بازار بورس secunty in bourse trade
–  امنیت در بورس نفت secunty in oil bourse
–  امنیت در مخابرات بانکی secunty in bank communication
– امنیت در شبکه های اینترنتی
– امنیت در مراودات بانکی
– امنیت در شبکه های مخابراتی نسل بعدnext generation network
 
 
 
با آرزوی توفیق روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی