ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه کنترل و فناوری اطلاعات توسط جناب آقای دکتر شعبانی نیا

باسمه تعالی

ارائه موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه کنترل و فناوری اطلاعات توسط جناب آقای دکتر شعبانی نیا

به اطلاع دانشجویان ارشد رشته کنترل و مهندسی فناوری اطلاعات می رساند که عنوان کلی  Smart Grid Systems جهت ارائه در قالب پایان نامه به راهنمایی جناب آقای دکترشعبانی نیا استاد محترم دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز – بخش برق و الکترونیک ارائه گردیده است.

دانشجویان علاقه مند به موضوع فوق می توانند با مراجعه به دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، هماهنگی های لازم را در خصوص اخذ موضوع ارائه شده با ایشان به عمل آورند.

 
 
با آرزوی توفیق روزافزون

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دانشگاه شیراز