مهلت ارائه سمینار ویژه جهت دانشجویان آموزش محور

 
مهلت ارائه سمینار ویژه جهت دانشجویان آموزش محور
با سلام
به استحضار می رساند آخرین مهلت ارائه سمینار ویژه، جهت دانشجویان آموزش محور طبق تقویم آموزشی دانشکده در سیستم اتوماسیون آموزشی، در هر نیمسال تحصیلی  تا یک روز اداری قبل از آخرین مهلت ورود نمره می باشد.
با توجه به اینکه سمینار ویژه به عنوان یک درس محسوب می گردد و نمره آن توسط دانشکده در سیستم آموزشی ثبت می گردد، مهلت درج نمره محدود و مطابق سایردروس مقطع کارشناسی ارشد می باشد.
متذکر می گردد که مهلت مشخص شده به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.
 
با آرزوی موفقیت روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی