موضوعات پیشنهادی سمینار (رشته اتوماسیون و ابزار دقیق)

موضوعات پیشنهادی سمینار خانم دکتر دهقانی

موضوع
ردیف

کنترل سیستمهای ابعاد بزرگ غیرخطی

 
۱

کنترل سیستمهای ابعاد بزرگ تاخیری

۲

شناسایی سیستمهای حاوی تاخیر

۳

شناسایی سیستمهای دوبعدی

۴

شناسایی سیستمهای چند متغیره

 
۵

مدل سازی و کنترل سلولهای خورشیدی متصل به شبکه

 
۶

مدل سازی دینامیکی و کنترل توربین های بادی تغذیه شده به وسیله DFIG

۷

کاربرد واحدهای اندازه گیری فازور برای تشخیص خطا در شبکه برق

 
۸

حفاظت تطبیقی در شبکه های برق

 
۹

طراحی پایدار ساز سیستمهای قدرت به روش های تطبیقی و مقاوم

۱۰

 

 

 

موضوعات پیشنهادی سمینار آقای دکتر شعبانی نیا

ردیف
موضوع
۱
شبکه های هوشمند(Smart Grid) با عناوین جزئی تر
 
۲
واحدهای اندازه گیری فازور(PMU ) در سیستمهای قدرت
 
۳

کاربرد Mat lab ، Lab view در سیستمهای کنترل

 
موضوعات پیشنهادی سمینار آقای دکتر خیاطیان
ردیف
موضوع
۱

همجوشی داده ها با فیلترهای مختلف(کالمن ، Unscented و…)

 
۲

تعیین همزمان موقعیت یک وسیله متحرک  Slim

 
۳
سیستمهای ناوبری اینرسی
 
۴
کنترل گام به عقب سیستمهای ناپیوسته
 
۵
کنترل سیستمهای تاخیردار
 
۶
کنترل سیستمها در حضور اشباع ورودی
 
۷
کنترل غیرخطی روباتهای RLED
 
۸
کنترل سیستمهای چند نرخی
 
۹
مدل سازی سنسورهای اینرسی
 
۱۰
پایدار سازی ورودی به حالت سیستمها

موضوعات پیشنهادی سمینار آقای دکتر فرجاه

ردیف
موضوع
۱
مروری بر سیستمهای تردد قطار(ATC)
 
۲

مروری بر سیستمهای هدایت و ناوبری مترو (ATO )

 
۳

مروری بر روشهای تشخیص حضور قطار بر روی خطوط ریلی

Train vacancy (axle counter / track circuit)

 
۴

مقایسه سیستمهای بلوک بندی سیگنالینگ

موضوعات پیشنهادی سمینار آقای دکتر شفیعی

ردیف
موضوع
۱

تحقیق در مورد روش های کنترل بهینه غیرخطی مورد استفاده درسیستم های صنعتی

 
۲

تحقیق در مورد پژوهش های جدید در زمینه کنترل برداری موتور القایی

 
۳

تحقیق در مورد انواع یک سیستم صنعتی خاص (مثل برج تقطیر) و روشهای کنترلی مورد استفاده در آن

۴

تحقیق در مورد ساختار حلقه های کنترلی و روش کنترل یک پروسه تولیدی (مثل کارخانه تولید شیرخشک)

۵

تحقیق در مورد روش های کنترل کلاسیک مورد استفاده در صنایع

 
۶

تحقیق در مورد روش های کنترل هوشمند مورد استفاده در صنایع

 
۷

تحقیق در مورد نحوه برنامه نویسی و ابزارهای یک PLC مدرن

 
۸

تحقیق در مورد ساختار و پروتکل ارتباطی DCSهای جدید مورد استفاده در صنعت

 
۹

تحقیق در مورد شبکه های کنترل صنعتی و بحث ایمنی در آنها

 
۱۰

تحقیق در مورد روش های عیب یابی در شبکه های کنترل صنعتی

 
۱۱

تحقیق در مورد مزایا و معایب شبکه های کنترل صنعتی مربوط به شرکت های مختلف

 
۱۲

تحقیق در مورد یک خانواده خاص از سیستم های ابزاردقیق

 
۱۳

تحقیق در مورد طراحی سنسورهای جدید مطرح در مقالات

 
۱۴

تحقیق در مورد انواع پردازشها بر روی خروجی یک خانواده خاص از سنسورها

 
۱۵

تحقیق در مورد نحوه ترکیب خروجی چند سنسور در اندازه گیری یک کمیت خاص

موضوعات پیشنهادی سمینار آقای دکتر روستا

 
موضوع
ردیف

Load frequency control in two area power systems usingfuzzy logic controller

۱

Control and Instrumentation for the ITER Magnet System

 
۲

BP Based Soft Measurement of Flash Point of Lubrication Oil

 
۳

Classification of Petroleum Well Drilling Operations Using Support Vector Machine (SVM)

 
 
۴

The Measurement System of the Water Content in Crude Oil

 
۵

Neural networks for adaptive controlcoordination of PSSs and FACTS devices inmultimachine power system

۶

Study of Power System Short-term Load Forecast Based on Artificial Neural Network

 
۷

artificial neural network power system stabilizer trained with BP Algorithm

 
۸
بررسی اجمالی سیستمهای fractional order و تاثیر آن در طراحی کنترل کننده ها
۹

مطالعه بر روی سیستمهای هیبرید در کنترل

۱۰

موضوعات پیشنهادی سمینار آقای دکتر شاصادقی

ردیف
موضوع
۱

کاربرد نامساوی­های ماتریسی در کنترل

 
۲

بررسی و طراحی سیستم کنترل برج تقطیر

 
۳

طراحی کنترل­کننده PID چندمتغیره

 
۴

طراحی کنترل­کننده­های غیرمتمرکز موازی (Parallel Distributed Compensator) فازی برای فرآیندهای شیمیایی

۵

کاربرد کنترل­کننده­های عصبی در سیستم­های قدرت

 
۶

مدلسازی و شناسایی سیستم در مهندسی پزشکی با سیستم­های هوشمند

 
۷

طراحی کنترل­کننده بهینه با الگوریتم­های تکاملی

 
۸

بررسی استانداردهای اتوماسیون صنعتی با تاکید بر DCS و FCS

 
۹

بررسی انواع فلومترها با تاکید بر فلومترهای تعرفه­ای (Tariff metering): طراحی، نصب، راه­اندازی، نگهداری و تعمیر

۱۰

بررسی و امکان­سنجی طراحی و ساخت RTU