مهلت دفاع از پایان نامه ویژه دانشجویان ورودی ۸۸و ۸۹

 

با سمه تعالی
 
 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد از ورودی سال ۸۸ و ۸۹ می رساند که به استناد ماده ۱۵ آیین نامه جدید دوره کارشناسی ارشد، ابلاغیه شماره ۱۵۴/۲۱ مورخ ۱۹/۱/۸۸ وزارت علوم تحقیقات و فناوری، طول مدت دوره کارشناسی ارشد (شیوه های آموزشی – پژوهشی و یا آموزشی محور) حداکثر ۲.۵ سال مشتمل بر ۵ نیمسال تحصیلی می باشد.

 
در صورت عدم اتمام دوره در مهلت مقرردانشجو مشمول حکم محرومیت از تحصیل می شود.
 
 

تبصره: با استناد مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۱۹/۷/۸۸ چنانچه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته در طول دوره ۹ واحد یا بیشتر درس پیش نیازاخذ کرده باشند یک نیمسال به طول سنوات تحصیلی اضافه می گردد.

لازم به ذکر است که ۶ واحد درس زبان جزء دروس پیش نیاز محسوب نمی گردد.
 
با آرزوی توفیق روز افزون
مدیریت آموزش و  تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی