مهلت دفاع از پایان نامه ویژه دانشجویان ورودی ۹۰ به بعد

 

با سمه تعالی
 
 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۰ به بعد می رساند که به استناد نامه شماره ۱۴۶۳۰/۱ دانشگاه شیراز، طول مدت دوره کارشناسی ارشد (شیوه های آموزشی – پژوهشی و یا آموزشی محور) حداکثر ۲ سال مشتمل بر ۴ نیمسال تحصیلی می باشد. 

 

تبصره: با استناد مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۱۹/۷/۸۸ چنانچه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته در طول دوره ۹ واحد یا بیشتر درس پیش نیازاخذ کرده باشند یک نیمسال به طول سنوات تحصیلی اضافه می گردد.

لازم به ذکر است که ۶ واحد درس زبان جزء دروس پیش نیاز محسوب نمی گردد.
 
با آرزوی توفیق روز افزون
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
 دانشکده آموزشهای الکترونیکی