حذف نمره مقاله از بارم نمره مربوط به پایان نامه

حذف نمره مقاله از بارم نمره مربوط به پایان نامه

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند که بر اساس نامه شماره ۲۰۳۸۸/۱ مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ تحصیلات تکمیلی دانشگاه از این پس نمره پایان نامه بدون در نظر گرفتن نمره مقاله، از ۲۰محاسبه می شود و یک نمره از نمره پایان نامه به مقاله اختصاص ندارد.

با آرزوی موفقیت روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش دانشکده