قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها (تهیه و تنظیم پایان نامه)

بر اساس نامه شماره ۲۱۶۸۱/۱ مورخ ۴/۱۱/۹۱ تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری می توانند پایان نامه / رساله خود را در صورتی که تعداد صفحات آن بیش از صد صفحه باشد با رعایت موارد زیر به صورت دو رو تهیه و تکثیر نمایند:

۱-      صفحات مقدماتی تا قبل از فصل اول به صورت یک رو
۲-      صفحه عنوان هر فصل به صورت یک رو
۳-      صفحات چکیده و عنوان انگلیسی به صورت یک رو
۴-      از فصل اول تا پایان فهرست مطالب به صورت دو رو
 
 
 
با آرزوی موفقیت روزافزون
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده