جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مرضیه حسن لی

 
به نام خدا
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزش های الکترونیکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
عنوان :
مدل سـازی و کنترل واحد تصفیه گاز مایع شرکت پالایـش نفت شیراز
با اسـتفاده از روش سیـستم استـنتاج فازی- عصبی تطبـیقی(ANFIS)
به کوشش:
مرضیه حسن لی
استادراهنما:
جناب آقای دکتر محمد اقتصاد
اساتید مشاور:
جناب آقای دکتر پیمان کشاورز
جناب آقای دکتر امیر لطف آور
زمان:۱۸/۱۲/۱۳۹۲ – ساعت:  ۱۶:۰۰الی ۱۷:۳۰
مکان:دانشکده آموزش های الکترونیکی
به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email