نتایج انتقال ازشیوه آموزش محور به شیوه آموزش – پژوهش محور (ویژهدانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت آموزش محور – ورودی مهر ۹۲)

 

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی تغییر شیوه آموزش محور به شیوه آموزش پژوهش محور؛رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت آموزش محور می رساند،که ضمن بررسی نمرات کسب شده و معدل گیری دروس ۲ ترم گذشته ایشان (طبق آیین نامه، حداقل گذراندن ۱۲ واحد در پایان ترم دوم الزامی است) اسامی زیر جزو ۱۰% اول کل دانشجویان رشته –گرایش فوق بوده وشرایط لازم راجهت انتقال ازشیوه آموزش محور بهشیوه آموزش پژوهش محور دارامی باشند.
اسامی دانشجویان رشته کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت آموزش محور حائز شرایط تغییر شیوه:

۱-     علی محمد منصوری کلاه مال
۲-     شادی نصفت
۳-     محمد هادی محسن پور
۴-     عبداله منوچهری راد
۵-     وحید زندی نیا
۶-     زهرا طاهری شهرآیینی
۷-     امید شادی
۸-     محمد مختاری پور

خواهشمند است دانشجویان مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری ۲۲ شهریور ماه ۹۳ نسبت به تکمیل فرم موجود در اطلاعیه به شماره فاکس ۶۴۶۰۵۱۵ اقدام نمایند.
(عدم ارسال به موقع فرم به منزله انصراف از تغییر شیوه تحصیل می باشد)