ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده از طریق کنکور سراسری مقطع کارشناسی در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

لطفا جهت اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام در دانشکده آموزشهای الکترونیکی به اطلاعیه مندرج در سایت اصلی دانشگاه شیراز به آدرس www.shirazu.ac.ir مراجعه فرمایید