جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه مقدسی

به نام خدا
 
 
 
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسی
 
عنوان:
تحلیل حقوقی-جرمشناختی نظام نیمه آزادی
 
توسط:
فاطمه مقدسی
 
استادراهنما:
جناب آقای دکترشهرام ابراهیمی
 
اساتید مشاور:
جناب آقای دکترفضل الله فروغی
جناب آقای دکترمحمدهادی صادقی
 
زمان: ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ ساعت۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰
مکان: دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز
به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email