عید سعید قربان مبارک باد

 

بسمه تعالی

 

عید سعید قربان برتمامی مسلمانان جهان خصوصا”دانشگاهیان عزیز مبارک باد