اطلاعیه در خصوص جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود ولینک کلاس مجازی

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان جدید الورود دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

همانطوریکه در اطلاعیه های قبل به اطلاع شما عزیزان رسانده شد روز چهار شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ساعت ۱۰الی ۱۲ جلسه توجیهی ومعارفه ای با مسؤلین دانشکده بصورت حضوری وکلاس مجازی(لینک ورود به کلاس مجازی )برگزار خواهد گردید.با شرکت در جلسات توجیهی ومعارفه دانشکده شما:

  • با مسؤلین دانشکده آشنا خواهید گردید.
  • کارشناسان دانشکده به کلیه سولات شما پاسخ خواهندداد.
  • با اطلاع از روند تحصیل، تحصیل خود را آسان نمایید.
  • با قوانین ومقررات دانشکده آشنا خواهید شد.
  • نحوه استفاده از سیستم ورفع مشکلات احتمالی اطلاع رسانی خواهد شد.
  • قوانین ومقررات آموزشی توضیح کامل داده خواهد شد.

 

روابط عمومی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز