یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱و ۲ – گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱و ۲ – گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان

 بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر زرنشان) یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱-گروه ۱ -در تاریخ ۸/۸/۹۳ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ و یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی۲ -گروه ۱ -در تاریخ ۸/۸/۹۳ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email