اصلاحیه-نکات مهم در خصوص امتحانات

نکات مهم در خصوص امتحانات

با سلام

بدین وسیله توجه دانشجویان محترم را به نکات زیر جلب می نماید:

۱- استفاده از کتابهای قانون حاشیه نویسی شده (ولو یک کلمه یا عدد) یا محشا و هر کتاب یا جزوه دیگری که مورد تایید استاد نباشد در آزمونهای دانشجویان رشته حقوق غیرمجاز است. لذا تاکید می شود که تنها استفاده از متن قانون بدون حاشیه می تواند مجاز باشد (درصورتیکه استاد در بالای برگه امتحانی مجازبودن استفاده از کتاب قانون را قید کرده باشند). رد و بدل کردن کتاب قانون در آزمون مجاز نمی باشد . اکیدا به دانشجویان حقوق توصیه می گردد که برای آزمونهایی که نیاز به کتاب قانون دارند، کتاب قانون به همراه داشته باشند.

۲- رد و بدل کردن ماشین حساب در آزمون مجاز نمی باشد، لذا اکیداً به دانشجویان فنی و مهندسی توصیه می گردد که برای آزمونهایی که نیاز به ماشین حساب علمی دارند، ماشین حساب علمی معمولی (غیرقابل برنامه ریزی) به همراه داشته باشند. وجود هر گونه نوشته روی جلد ماشین حساب به منزله تقلب است.

تذکر: در صورت مشاهده هرگونه نوشته برروی درب و کاور ماشین حساب، ماشین حساب و یا کاور آن توسط مراقبین بعنوان مدرک تقلب ضبط شده و دانشجو می تواند تنها رسید ضبط آن را دریافت نماید.

۳- دانشجو تنها مجاز به حضور در حوزه امتحانی است که بر بالای کارت وی درج شده است، و به هیچ عنوان دانشجو مجاز به حضور در حوزه دیگری نمی باشد و مدیران حوزه مجاز نیستند که بر خلاف بند فوق اقدام نمایند.

۴- مدیر حوزه موظف است تا دانشجو را احراز هویت نماید لذا اگر دانشجویی کارت شناسایی عکسدار شرکت در آزمون و کارت دانشجویی خود را به همراه نداشته باشد، نمی تواند در جلسه آزمون شرکت نماید و در این مورد اصرار دانشجو پذیرفتنی نیست.

۵- دانشجو موظف است قبل از زمان شروع آزمون در محل حوزه حضور بهم رساند. تاخیر در حضور سر جلسه آزمون به هیچ عنوان مجاز نمی باشد و نمایندگان اعزامی موظف هستند تا با دانشجوی خاطی مطابق دستورالعمل رفتار نمایند.

۶- استفاده از وقت اضافه و تحویل ندادن برگه امتحانی پس از خاتمه زمان معین شده برای آزمون، از مصادیق تقلب می باشد و مراقبین موظف هستند تا تقلب شخص خاطی را گزارش نمایند.

۷- روشن بودن تلفن همراه در جلسه آزمون (تحت هر عنوانی) تقلب محسوب می گردد.

۸- به همراه داشتن هر گونه نوشته یا برگه اضافی، جزوه، کتاب و هر وسیله ای غیر از برگه امتحانی (حتی کارت شرکت در جلسه آزمون نباید زیر دست شما باشد!) در جلسه آزمون تقلب محسوب می شود.

۹- دانشجویان حوزه های غیر از تهران (به غیر از ورودی های اول ۹۲ به بعد) و شیراز موظف هستند هزینه آزمونها را به صورت اینترنتی از طریق سیستم اتوماسیون دانشجویی پرداخت کرده ( فیش یا نقدی قابل قبول نیست ) ، که در اینصورت در کارت ورودی به جلسه در قسمت توضیحات کد خرید درج خواهد شد . لازم به ذکر است از دانشجویانی که هزینه را پرداخت نکرده اند امتحان گرفته نمی شود.

۱۰- دانشجو موظف است از درخواستهای مراقبین آزمون جهت حفظ نظم و کنترل جلسه تبعیت نماید. (نظیر: نگاه نکردن به برگه دیگران، نشان ندادن برگه امتحانی به دیگران، صحبت نکردن در جلسه آزمون، جابجایی دانشجو در جلسه امتحان و…) در غیر اینصورت بعد از تذکر به دانشجو موضوع صورتجلسه و تقلب می گردد.

۱۱- برهم زدن نظم جلسه آزمون تحت هر عنوانی تخلف انضباطی است. چنانچه مراقب در این مورد گزارش نماید. دانشجوی خاطی به کمیته انضباطی معرفی می گردد خواهشمند است در این مورد همکاری نمایید.

۱۲- اگر از مراقب برگه اضافه دریافت می کنید، بالای همه برگه ها نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود و ترجیحاً شماره صفحه ها (به صورت: صفحه ۱ از ۷) را قید فرمایید و از مراقب بخواهید تا برگه های شما را به هم دوخت نماید.

۱۳- برای آزمونهای تستی ترجیحاً مداد مشکی نرم و پاک کن به همراه داشته باشید، و در صورت استفاده از خودکار، توصیه می شود لاک غلط گیر نیز به همراه داشته باشید.

۱۴- نکات درج شده بر روی کارت شرکت در آزمون را به دقت مطالعه نمایید و آنها را جدی بگیرید. (رعایت نکات درج شده روی کارت شرکت در آزمون الزامی است)

۱۵- دانشجو موظف است پس از خاتمه آزمون تمامی برگه هایی را که تحویل گرفته است (حتی چرکنویس) را تحویل نماینده دانشکده دهد و اگر برگه ای توسط دانشجو از حوزه خارج شود دانشجو متخلف می باشد.

تذکر : خروج برگه امتحانی توسط دانشجو به منزله تقلب بوده و طبق مقررات آموزشی با خاطی برخورد خواهد شد.

۱۶- مطمئن شوید که صورتجلسه آزمون را امضا کرده اید، در غیر اینصورت، غائب محسوب خواهید شد و عواقب احتمالی به عهده خود دانشجو است. لذا حتماً قبل از ترک جلسه آزمون از مراقب بخواهید تا صورتجلسه را جهت امضا به شما ارائه نماید.

۱۷- دانشجویان در حوزه شیراز و تهران می بایست بر اساس شماره صندلی که برای ایشان از قبل مشخص شده است، در جلسه حضور یابند. (لیست دانشجویان به همراه شماره صندلی در محل حوزه نصب خواهد شد.

 

 

 

با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز