تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم و هفتم درس مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون -گروه ۱ – آقای دکتر شعبانی نیا

تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم و هفتم درس مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون -گروه ۱ – آقای دکتر شعبانی نیا

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شعبانی نیا)، تاریخ کلاس مجازی هفتم درس مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون -گروه ۱–تاریخ ۱۹/۸/۹۳ به تاریخ ۱۸/۸/۹۳   ساعت ۱۶ تا ۱۸ تغییر یافت.

 
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز
به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email