یک جلسه کلاس جبرانی درس زبانهای برنامه نویسی وب -گروه ۱ – آقای دکتر حمزه

یک جلسه کلاس جبرانیدرس زبانهای برنامه نویسی وب  -گروه ۱ آقای دکتر حمزه
   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر حمزه)، یک جلسه کلاس جبرانیدرس زبانهای برنامه نویسی وب  -گروه ۱ در تاریخ ۱۸/۸/۹۳ ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می گردد .

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز