یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال -گروه ۲- آقای دکتر آسمانی

 

یک جلسه کلاس جبرانیمجازی درس مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال -گروه ۲- آقای دکتر آسمانی

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر آسمانی)، یک جلسه کلاس جبرانیمجازی درس مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال -گروه ۲- در  تاریخ  ۱۸/۸/۹۳   ساعت ۱۵ تا ۱۷  برگزار خواهد شد.

 
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز