یک جلسه کلاس مجازی جبرانیدرس مهندسی فناوری اطلاعات ۲ -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانیدرس مهندسی فناوری اطلاعات ۲  -گروه ۱ خانم مهندس حسینی

     بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی جبرانیدرس مهندسی فناوری اطلاعات ۲  -گروه ۱ در تاریخ ۱۸/۸/۹۳  ساعت ۱۶ تا ۱۸  برگزار می گردد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی