تغییر آدرس حوزه امتحانی در واحد دبی جهت برگزاری امتحانات میان ترم اول ۹۴ – ۹۳

تغییر آدرس حوزه امتحانی در واحد دبی جهت برگزاری امتحانات میان ترم اول ۹۴ – ۹۳

به اطلاع میرساند که آدرس جدید جهت برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول تحصیلی ۹۴ – ۹۳ برای دانشجویان مقیم امارات عربی متحده به شرح زیر میباشد:

شهر دبی ،خیابان شیخ زاید ، ایستگاه مترو بیزینس بی ، ساختمان شماره ۲۱۴ ، طبقه M.

برای دریافت راهنمایی بیشتر میتوانید با شماره تلفن ۰۴۳۴۳۰۹۹۹تماس حاصل نمایید.

توصیه میگرددجهت حضور به موقع در جلسات امتحانی ؛محل برگزاری امتحانات را روز قبل از آزمون شناسایی کامل نمایید .استفاده از مترو(خط قرمز –شماره ۲۶)شما را در رسیدن سهلتر به محل آزمون یاری خواهد نمود.

دفتر کارگزاری دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز-امارات