تغییر کلاس مجازی ششم انقلاب اسلامی و ریشه های آن،گروه۱ ؛آقای دکتر زارعی نژاد

تغییر کلاس مجازی ششم انقلاب اسلامی و ریشه های آن،گروه۱ ؛آقای دکتر زارعی نژاد

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی ششم انقلاب اسلامی و ریشه های آن،گروه۱ ؛آقای دکتر زارعی نژاد از تاریخ ۱۹/۹/۹۳ به تاریخ ۱۷/۹/۹۳ ساعت ۱۲ – ۱۰:۳۰ تغییر نمود.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email