تغییر تاریخ کلاس مجازی هشتم درس معادلات دیفرانسیل (کنترل-الکترونیک –قدرت)/ کامپیوتر ۳ واحدی و مخابرات -گروه ۱ – خانم دکتر جاهدی

تغییر تاریخ کلاس مجازی هشتم درس معادلات دیفرانسیل (کنترل-الکترونیک –قدرت)/ کامپیوتر ۳ واحدی و مخابرات   -گروه ۱ – خانم دکتر جاهدی

           بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر جاهدی)، تاریخ کلاس مجازی هشتم درس معادلات دیفرانسیل (کنترل-الکترونیک –قدرت)/ کامپیوتر ۳ واحدی و مخابرات   -گروه ۱ – ازتاریخ ۲۹/۹/۹۳ به تاریخ ۱۰/۱۰/۹۳   ساعت ۱۴ تا ۱۶ تغییر یافت.

 
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز
به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email