تغییر ساعت کلاس مجازی هشتم تحقیق در عملیات؛آقای دکتر فخار زاده

 بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی هشتم تحقیق در عملیات؛آقای دکتر فخار زاده در تاریخ ۱/۱۰/۹۳ از ساعت ۱۸:۳۰ – ۱۶:۳۰ به ساعت ۱۵ – ۱۳ تغییر نمود.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email