تغییر ساعت کلاس مجازی چهارم شیوه ارائه مطالب علمی و فنی(کلیه گروهها)؛خانم مهندس بازرگان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی چهارم شیوه ارائه مطالب علمی و فنی(کلیه گروهها)؛خانم مهندس بازرگان از ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۴ به ساعت ۱۸ – ۱۶:۳۰ تغییر نمود.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email