کلاس مجازی مازاد برنامه سازی رایانه ایی(برق) و برنامه نویسی کامپیوتر ؛آقای دکتر فاضل

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد برنامه سازی رایانه ایی(برق) و برنامه نویسی کامپیوتر ؛آقای دکتر فاضل در تاریخ ۷/۱۰/۹۳ ساعت ۲۰ – ۱۸ برگزار خواهد شد.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email