کلاس مجازی هشتم اصول طراحی پایگاه داده ها؛آقای مهندس رضاپور

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی هشتم اصول طراحی پایگاه داده ها؛آقای مهندس رضاپور در تاریخ ۲۹/۹/۹۳ ساعت ۲۰ – ۱۸ برگزار نمیگردد.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email