تغییر در کلاس مجازی نهم تاریخ تحلیلی صدر اسلام ؛ خانم دکتر پایان

تغییر در کلاس مجازی نهم تاریخ تحلیلی صدر اسلام ؛ خانم دکتر پایان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی نهم تاریخ تحلیلی صدر اسلام ؛ خانم دکتر پایان از تاریخ ۱۱/۱۰/۹۳ به تاریخ ۱۸/۱۰/۹۳ ساعت ۱۹ – ۱۷:۳۰ تغییر نمود

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email