جبرانی کلاس مجازی درس الکترومغناطیس(کنترل -الکترونیک – قدرت ) و درس میدانها و امواج-گروه ۱- خانم دکتر نزهت

جبرانی کلاس مجازی درس الکترومغناطیس(کنترل -الکترونیک – قدرت ) و درس میدانها و امواج-گروه ۱- خانم دکتر نزهت

     بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر نزهت)، جبرانی کلاسمجازی درس الکترومغناطیس(کنترل -الکترونیک – قدرت ) و درس میدانها و امواج -گروه ۱- در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۳ جهت درس الکترومغناطیس ساعت ۱۴ تا ۱۶ و جهت درس میدانها و امواج ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز
به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email