اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۳(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال ا�

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۳(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۴ – ۹۳)

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم متقاضی برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۴ – ۹۳ که در حوزه های امتحانی غیر از شیراز ،بابل ،تهران ورودیهای قبل از نیمسال اول۹۲، دبی ومالزی شرکت مینمایند ، می رساندکه به ازای برگزاری هر یک از دروس امتحانی خود در حوزه های مذکور مبلغ دویست هزار ریال(۲۰۰۰۰۰ ریال) را به شرح زیر بصورت اینترنتی واریز نمایند تا امکان پرینت از کارت ورود به جلسه برای آنها فراهم شود.

تذکرات بسیار مهم:

الف)در خصوص دانشجویان ورودی نیمسال اول۹۲ به بعد متقاضی شرکت در امتحانات حوزه تهران به اطلاع میرساند که طبق توضیحات مندرج در دفترچه کنکور سازمان سنجش و شیوه نامه آزمون داخلی میبایست به ازای برگزاری هر یک از دروس امتحانی خود در حوزه مذکور مبلغ دویست هزار ریال(۲۰۰۰۰۰ ریال) را به شیوه اعلام شده پرداخت نمایند.

ب) در خصوص دانشجویان متقاضی شرکت در امتحانات حوزه بابل به اطلاع میرساند که میبایست به ازای برگزاری هریک از دروس امتحانی خود در حوزه مذکور مبلغ دویست هزار ریال(۲۰۰۰۰۰ ریال) را به شماره حساب فراگیر۱-۹۱۱۱۱۹-۸۱۰-۹۴۲۱ بانک سامان بنام دانشگاه علوم و فنون مازندران واریز و فیش مربوطه را در اولین روز امتحان به مراقب جلسه تحویل نمایید.

 

روند مراحل(تذکر:این مرحله شامل بند ب نمیشود):

۱-وارد سیستم اتوماسیون دانشگاه شیراز(sess) شوید.( www.sess.shirazu.ac.ir)

۲-در قسمت سمت راست صفحه لینک پرداخت هزینه آزمون های ترم را کلیک نموده و وارد صفحه جدید شوید.

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email