کلاس مجازی مازاد مدیریت زنجیره عرضه؛خانم دکتر محرر

کلاس مجازی مازاد مدیریت زنجیره عرضه؛خانم دکتر محرر
بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد مدیریت زنجیره عرضه؛خانم دکتر محرر در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۳ ساعت ۲۰ – ۱۸ برگزار میگردد

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email