حذف اطلاعات سیستم lms از تاریخ ۹۳/۱۲/۱

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند  با توجه به ادغام سامانه lms دانشکده در سامانه sess دانشگاه از مهرماه سال ۹۳ ، سامانه lms ترمهای پیش تا تاریخ ۹۳/۱۲/۱ در دسترس بوده و بعد از آن از سرویس خارج می گردد. لذا خواهشمند است نسبت به دانلود اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایید.

با تشکر