جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد اوین اسماعیلی

 

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد اوین اسمعیلی

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش طراحی و تولید نرم افزار)

 

عنوان:

ارائه یک مدل قیمت­ گذاری پویای سرویس­های ابری جهت تخصیص بهینه ماشین­های مجازی با استفاده از خوشه­بندی مراکز داده

 

توسط:

اوین اسمعیلی

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر جواد سرور

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر غلامحسین دستغیبی فرد

 

زمان: ۹۳/۱۱/۱۸ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵

مکان: دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز