جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مجتبی رفعت

 

به نام خدا

 

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مجتبی رفعت

 

 

 

دانشگاه شیراز

 

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)

 

 

 

عنوان:

 

تطبیق الگوریتم­ دسته­بندی نزدیکترین همسایه برای تشخیص نفوذ در شبکه­های کامپیوتری به عنوان یک مسأله حساس به هزینه

 

 

 

 

 

توسط:

 

مجتبی رفعت

 

 

 

استادراهنما:

 

جناب آقای دکترمنصور ذوالقدری جهرمی

 

 

 

استادمشاور:

 

جناب آقای دکترسید محمد رضا موسوی

 

 

 

زمان:۱۳/۱۲/۱۳۹۳  ساعت  ۹الی۱۰:۳۰

 

مکان: دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز