یادآوری جلسه پرسش وپاسخ ومعرفی لینک حضور درجلسه

به اطلاع دانشجویان گرامی دوره های کارشناسی وکارشناسی ارشد دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز می رساند  جلسه پرسش وپاسخ در روزدوشنبه ۱۱/۱۲/۹۳ ساعت ۳۰/۱۴ الی ۱۶ بصورت آنلاین با حضور معاون محترم آموزشی ورؤسای محترم بخشها برگزار می گردد .جهت حضور در این جلسه بر روی لینک گفتگو با کارشناسان بخش درسیستم  اتوماسیون آموزشی  کلیک نمایید ضمنا”لازم به ذکر است که در این محدوده زمانی کارشناسان محترم آموزشی از پاسخگویی آنلاین معذور می باشند .

با تشکر

روابط عمومی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز