کلاس جبرانی مجازی اول مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت

کلاس جبرانی مجازی اول مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس جبرانی مجازی اول مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت در تاریخ ۶/۲/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار خواهد شد

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email