جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرشته عقبائی

 

 

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرشته عقبائی

دانشگاه شیراز

 دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)

 

 

عنوان:

 بررسی تاثیر استقرار تیم پاسخگویی به حوادث امنیت رایانه‌ای در تحقق فرآیند مدیریت حوادث چارچوب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: یکی از بزرگترین بانک‌های کشور)

 

 

 توسط:

 فرشته عقبائی

 

  استاد راهنما:

 جناب آقای دکتر محمد جواد دهقانی

 

 

استاد مشاور:

 جناب آقای دکتر رضا بوستانی

 

 

زمان: ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲

 مکان: دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز