جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محمود میکائیلی

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محمود میکائیلی

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی)

 

عنوان:

ارایه یک مدل مدیریت کیفیت مکالمات در شبکه های موبایل مبتنی بر معیار PESQ

 

توسط:

محمود میکائیلی

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهرزاد بیغش

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر اشکان سامی

جناب آقای دکتر رضا جاویدان

 

زمان: ۱۳/۱۲/۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵

مکان: دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز