جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مجتبی رفعت

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مجتبی رفعت

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش­های الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

 

عنوان :

تطبیق الگوریتم­ دسته­ بندی نزدیکترین همسایه برای تشخیص نفوذ در شبکه­ های کامپیوتری

به عنوان یک مسأله حساس به هزینه

 

به کوشش:

مجتبی رفعت

 

استادراهنما:

جناب آقای دکتر منصور ذوالقدری جهرمی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمد رضا موسوی

 

زمان:۱۳/۱۲/۱۳۹۳–ساعت: ۱۰:۳۰الی۹:۰۰

مکان:دانشکده آموزش­های الکترونیکی